16Sty/19

Pomoc dla Pana Marka Kubiaka

We wrześniu 2017 roku pan Marek przebył rozległy udar niedokrwienny, w skutek którego stracił całą swoją sprawność.
Choroba spowodowała niedowład prawych kończyn oraz głęboką afazję mieszaną.