We wrześniu 2017 roku pan Marek przebył rozległy udar niedokrwienny, w skutek którego stracił całą swoją sprawność.
Choroba spowodowała niedowład prawych kończyn oraz głęboką afazję mieszaną.

Pan Marek podjął walkę o swoje zdrowie, leczył się na oddziałach udarowym, psychosomatycznym i rehabilitacyjnym. Zastosowane leczenie pozwoliło uzyskać poprawę mowy oraz przystosować chorego do poruszania się na wózku inwalidzkim i chodzenia krótkich odcinków z pomocą trójnogu w asekuracji fizjoterapeuty.
    Pan Marek wymaga dalszej, intensywnej rehabilitacji, a leczenie w ramach NFZ ograniczone limitem czasowym jest niewystarczające. W imieniu pana Marka oraz jego rodziny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe, które umożliwi mu dalszą rehabilitację i poprawę sprawności.
      Wpłaty prosimy kierować na konto Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej:
PKO Bank Polski O/Gniezno nr 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272  z dopiskiem: “Dla Marka Kubiaka”