Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu, pragnie serdecznie zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową pn.: ”Wolontariat wobec wyzwań starości”, która odbędzie się 17 maja 2019 roku w Teatrze Miejskim, w Inowrocławiu.

      Zeszłoroczna konferencja pn.: „Wolontariat szansą na aktywne obywatelstwo”, zorganizowana z inicjatywy Zespołu, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią, co zdecydowało o jej ponownej organizacji.

    Wydarzenie stanowi odpowiedź na pogłębiający się problem starzejącego się społeczeństwa i wynikającą z tego potrzebę świadczenia pomocy osobom starszym oraz poprzez osoby starsze. Celem naszej inicjatywy jest popularyzowanie idei wolontariatu, umożliwienie merytorycznej wymiany poglądów, przyczynienie się do postrzegania osób starszych jako cennego potencjału i kapitału społecznego. Podkreślenia wymaga fakt, że działania wolontariackie odgrywają znaczącą rolę w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia czy kultura. Mają istotny udział w wychowaniu przez nawiązywanie do wartości społecznych oraz nowoczesnych koncepcji wychowania. Kształtują kompetencje interpersonalne, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwiają na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz stwarzają dodatkowe możliwości rozwoju. Należy zatem stworzyć platformę do dyskusji i wprowadzić tematykę szeroko pojętego wolontariatu do debaty publicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy do licznego uczestnictwa.