Miło nam Państwa poinformować, iż w ramach: „I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019”, realizować będziemy do 31.12.2019 roku na terenie województwa wielkopolskiego projekt: „Aktywny i społeczny powrót”.

 

Celem tego projektu jest umożliwienie powrotu do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.
Niniejszy cel realizować będziemy poprzez:
– aktywizację społeczną – m.in. pomoc prawnika, psychologa, itp.,
– aktywizację zawodową – m.in. organizacja szkolenia zawodowego, itp.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-15.00:
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
62-200 Gniezno
os. Orła Białego 20
www.caritas.gniezno.pl
Koordynator – tel: (0-61) 425-58-06, programy@caritas.gniezno.pl.