22Maj/19

Konferencja w Inowrocławiu ze środków Caritas Polska

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska na terenie Inowrocławia zorganizowano i przeprowadzono Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pn. „Wolontariat wobec wyzwań starości”.