Uprzejmie informujemy, że w okresie od maja do grudnia 2019 r. realizować będziemy projekt pn. „Poznaję świat…” w ramach Programu Senior Caritas.

    Miejscem realizacji projektu jest Dom Matki i Dziecka CAG, a jego celem propagowanie aktywnego i zdrowego życia seniorów oraz integracja międzypokoleniowa. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 60+ oraz młodzież i dzieci (wnuczkowie Seniorów lub podopieczni naszych placówek).
Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie i podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Program realizowany jest dzięki współpracy z Caritas Polska oraz Jeronimo Martins Polska S.A.