Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 na terenie Chodzieży realizujemy projekt pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży przez okres, co najmniej 6 miesięcy” w ramach pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

     Celem niniejszego zadania jest minimalizowanie wszelkiego typu napięć emocjonalnych, nabycie wiedzy, rozwinięcie talentów i zainteresowań wśród 26 osób – dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży.
      Dzięki przeprowadzonym zajęciom nastąpi zminimalizowanie skutków zjawisk, na które narażeni, na co dzień są uczestnicy – poprzez tematykę skierowaną na zakwestionowanie niekorzystnych norm, oczekiwań i przekonań, umożliwiającą zbudowanie w ich miejsce norm, przekonań i oczekiwań prawdziwych i pozytywnych.

Uczestnicy nabędą nowe umiejętności przydatne w przyszłym życiu, m.in.:
– większą świadomość na temat używek – socjoterapia,
– poprawią wyniki w nauce – edukacja.