W bieżącym roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ponownie przystąpiła do realizacji inwestycji społecznej mającej na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci pn. „Żółty talerz”. Jest to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankiem Żywności, Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.

Realizacja programu przez Caritas Diecezji Gnieźnieńskiej polega na zwiększeniu liczby dożywianych dzieci oraz poprawie jakości i intensywności dożywiania w placówkach Caritas. Programem objęto następujące placówki z terenu naszej archidiecezji:
– Niepubliczne Przedszkole „Orzełki” w Gnieźnie
– Świetlicę Środowiskową „Promyki Dobra” w Chodzieży,
– placówkę opiekuńczo-wychowawczą – Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy,
– Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu.

Dzięki realizacji programu „Żółty talerz” każdego dnia dzieci uczęszczające na zajęcia otrzymają pełnowartościowy posiłek.

Podstawowym celem programu jest dofinansowanie dożywiania dzieci przez zapewnienie zdrowego posiłku dla 180 naszych podopiecznych. Ponadto w ramach realizacji zadania przewidziano przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat zdrowego odżywiania dla rodziców i dzieci, które poprowadzą doświadczeni dietetycy, wychowawcy.

Program Żółty Talerz ma przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i dostarczyć wiedzy niezbędnej do prawidłowego żywienia najmłodszych.
„Żółty Talerz” na terenie Polski to 4 mln zł na żywienie dzieci, które mają zaowocować ponad
1 milionem wydanych posiłków.

Program jest finansowany ze środków otrzymanych od Kulczyk Foundation.