Dnia 04.07.2019r w Warsztacie Terapii Zajęciowej „ Radosne Serca” w Bielicach odbyło się spotkanie integracyjne „ABC SPORTU”.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych i w Wieku Senioralnym „Złote Życie”. Spotkanie zostało dofinansowane w ramach projektu ze środków Powiatu Mogileńskiego. W spotkaniu wzięli udział podopieczni Domu Pomocy Społecznej z Siemionek, Domu Pomocy Społecznej ze Skubarczewa, uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Bielic oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca”. Celem spotkania było: podniesienie sprawności ruchowej, zwiększenie świadomości zdrowego trybu życia, zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania. Wszystkich zebranych gości powitała pani Lucyna Lepczyńska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych i w Wieku Senioralnym „ Złote Życie”. Wszyscy zebrani mogli wziąć udział w ćwiczeniach z elementami aerobiku oraz zawodach sportowych. Na przygotowanych stanowiskach można było się zważyć, zmierzyć ciśnienie oraz porozmawiać na temat zdrowego odżywiania. Po ćwiczeniach i zawodach wszyscy wspólnie zasiedli do poczęstunku. Na koniec każda zaproszona placówka otrzymała podziękowania i drobny upominek za udział w spotkaniu integracyjnym. Za przygotowanie Spotkania Integracyjnego „ABC SPORTU” odpowiedzialni byli pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca”: Lucyna Lepczyńska, Agata Kowalska, Agnieszka Łysiak, Emilia Mikołajczak-Sobieralska, Anna Śniegowska, Magdalena Jańczak, Joanna Kustra, Małgorzata Łuczak, Violetta Chojnacka-Kaczmarek, Krzysztof Polcyn.