Od maja 2019 r. Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Caritas Polska, realizuje projekt „ Senior- doświadczony i aktywny” .

   W projekcie uczestniczy 20-osobowa grupa seniorów oraz młodzież biorąca udział w zajęciach w kruszwickiej placówce Caritas. Zajęcia obejmują uczestnictwo w Klubie Artystycznym (plastyka, wspólne redagowanie Kroniki, wspomnienia dotyczące „Dawnej Kruszwicy”), wizyty w kinie, teatrze, Centrum Kultury i Sortu „Ziemowit” w Kruszwicy.  Uczestnicy projektu dużo czasu poświęcają na integracyjne zajęcia sportowe. Obejmują one wizyty na basenie, siłowni, grze w kręgle, gry świetlicowe (bingo, warcaby), spacery. Seniorzy i młodzież wspólnie organizowali tegoroczny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Po koniec sierpnia seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Ślesina, Lichenia Starego i Konina. Wycieczka ta pozwoliła zwiedzić najciekawsze miejsca w Koninie i Ślesinie a także pogłębić formację religijną w licheńskim sanktuarium. Projekt, który będzie realizowany do końca roku, pozwala na budowanie więzi międzypokoleniowej i przekazywanie doświadczeń życiowych seniorów młodemu pokoleniu.

Tekst : Piotr Olubiński

Zdjęcia : Hanna Olubińska