W okresie III-XII 2019 r. Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy realizował dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Senior doświadczony i aktywny”. W zajęciach programowych uczestniczyli seniorzy rekrutowani głównie w parafiach i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz grupa młodzieży , uczestników zajęć w kruszwickim Caritas.

W okresie III-XII 2019 r. Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy realizował dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Senior doświadczony i aktywny”. W zajęciach programowych uczestniczyli seniorzy rekrutowani głównie w parafiach i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz grupa młodzieży , uczestników  zajęć w kruszwickim Caritas.
Bardzo ważne dla realizacji projektu były zajęcia w Klubie Artystycznym. Składały się na nie warsztaty muzyczne/taneczne, plastyka raz redagowanie kroniki projektu.
Zajęcia muzyczno-taneczne obejmowały naukę najlepszych polskich piosenek i wspólne ich wykonywanie. Część taneczna zajęć to nauka tańca współczesnego (szczególną popularnością cieszyła się „belgijka”).
Uczestnicy zajęć  plastycznych uczyli się różnych technik  plastycznych, m.in. malarstwa z wykorzystaniem farb akrylowych, szkicu, rysunku itp.    
Wspólne redagowanie kroniki projektu było okazją do wymiany spostrzeżeń, m.in. na temat życia w Kruszwicy w minionym 50-cioleciu, wrażeń z zajęć i wyjazdów, gromadzenia pamiątek. Efekty zajęć kulturalnych można było podziwiać w czasie imprez odbywających się w Domu Aniołów Stróżów (m.in. Konkursie Poezji Religijnej i Imprezie Końcowej).
Warsztaty Kulinarne były poświęcone głównie zdrowemu odżywianiu i stosowaniu diety. Odbyły się wykłady na temat znaczenia zdrowego odżywiania się w życiu człowieka, znaczenia higieny w kuchni, dekoracji stołu. W czasie warsztatów uczestnicy zajęć przygotowywali – sałatki, pierogi, uszka oraz potrawy związane z kuchnią kujawską.  Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia fizjoterapeutyczne. Obejmowały one gimnastykę i masaże eliminujące np. bóle  mięśni i stawów. Uczestnicy projektu chętnie brali udział w innych zajęciach: wyjeżdżali do kina, teatru, chodzili na siłownię, kręgle, basen, grali w warcaby.
Realizacja dotacji – współpraca seniorów i młodzieży pozwoliły na wdrożenie integracji międzypokoleniowej, co skutkowało lepszym zrozumieniem obu grup wiekowych.

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska