Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zatrudni psychologa/terapeutę.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia lub porozumienie o współpracy (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Miejsce pracy – biuro projektu Caritas AG, os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno
Kontakt: tel. 61 425-58-06 (od godz. 9.00 do 15.00), e-mail: programy@caritas.gniezno.pl

Jest to praca w ramach projektu: „Aktywny i społeczny powrót”, którego celem jest umożliwienie powrotu do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

„Niniejszy projekt realizowany jest w ramach: X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022”.