„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.
Papież Franciszek

Kochani! Wysłuchajmy słów Papieża Franciszka i wesprzyjmy najbardziej potrzebujących!
W związku z pandemią COVID – 19 i stale rosnącą liczbą zachorowań, domy pomocy społecznej znajdują się w szczególnie dramatycznej sytuacji. Przebywające w tego typu placówkach osoby nigdy nie są w pełni zdrowi, mają znacząco obniżoną odporność, przez co zakażenie wirusem często wiąże się z utratą życia. Niezbędnym jest zatem stworzenie odpowiednich warunków pracy lekarzom, pielęgniarkom oraz kadrze sprawującej opiekę, zmniejszając tym samy ryzyko rozprzestrzeniania się śmiercionośnego wirusa.
Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w zbiórce – zebrane środki przeznaczone zostaną na środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki i przyłbice dla pracowników DPS oraz dla osób starszych w naszej archidiecezji.

Środki można przekazać klikając poniższy link:
https://pomagam.pl/dpsomiseniorom

Koordynatorzy akcji:

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – caritas@caritas.gniezno.pl
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Floriana w Chodzieży ks. Jarosław Wesołowski – wesolowski.j@gmail.com
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu ks. Marcin Łojko – martino.pwsd@gmail.com