Rozpoczęcie nowego roku szkolnego było okazją do podsumowań minionego okresu pracy świetlicy środowiskowej “Promyk Dobra” w Chodzieży.

 

Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą otrzymać nie tylko pomoc w nauce, ale biorą też udział w  rozmaitych zajęciach kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych. Świetlica realizuje też wiele programów profilaktycznych, organizuje wyjazdy i spotkania.
Zachęcamy do zapoznania się z kroniką wydarzeń świetlicy.

KRONIKA WYDARZEŃ – ŚWIETLICA “PROMYK DOBRA”

Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży.