Domy Dziecka w Kołdrąbiu, ze względu na dużą ilość Dzieci poniżej 10-go roku życia, zatrudnią OPIEKUNA DZIECIĘCEGO.
Osoba chętna do pracy w tym zawodzie musi mieć ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.
Dokumenty: CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres mail: dd.koldrab@caritas.gniezno.pl lub listownie Domy Dziecka „Słoneczna Przystań” Kołdrąb 8, 88-430.
Zapraszamy do kontaktu.