W Domu Aniołów Stróżów w Kruszwicy zakończono realizację dotacji „Najcenniejsze jest zdrowie”, zleconej kruszwickiej placówce Caritas przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Działania podejmowane w ramach projektu miały na celu propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Odbywały się zajęcia prowadzone przez specjalistów: technologa żywienia, fizjoterapeutkę i psychologa. Miały one na celu wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania się oraz dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne.

W ramach Klubu Zdrowia odbywały się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki zdrowia i szeroko pojętej ekologii. Młodzież brała udział w akcji Sprzątanie Świata, przygotowywała też plakaty o tematyce ochrony przyrody. Dużą rolę odgrywały zajęcia sportowe. Odbywały się one w budynku DAS (tenis stołowy, gry świetlicowe) oraz na basenie, kręgielni i siłowni (także plenerowej).

Podsumowaniem zajęć były konkursy: na najlepszy plakat propagujący zdrowy styl życia, wiedzy ekologicznej czy na zdrowy posiłek wg własnego przepisu.

Prezentacja osiągnięć młodzieży w ramach tego projektu nastąpiła w czasie Imprezy Końcowej.

Tekst: Piotr Olubiński

Zdjęcia: Hanna Olubińska