Kruszwicka placówka Caritas zakończyła realizację kolejnej dotacji. Zrealizowany został projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Senior-doświadczony i twórczy”.

Projekt miał na celu propagowanie aktywnego i zdrowego życia seniorów oraz ich integrację z grupą młodzieży uczęszczającą na zajęcia do Domu Aniołów Stróżów. W placówce realizowano różnorodne zajęcia:
– kulturalne: warsztaty plastyczne, muzyczno-taneczne i fotograficzne oraz wyjazdy do kina;
– prozdrowotne: fizjoterapię, warsztaty kulinarne o tematyce zdrowego żywienia;
– zajęcia sportowe: spacery nordic walking, ćwiczenia relaksujące, gry świetlicowe (w budynku DAS), wyjścia na siłownię, na basen i kręgielnię.
Seniorzy brali udział w przygotowaniu Konkursu Poezji Religijnej, Imprezie Końcowej (śpiewali jako chór), konkursach: kulinarnym, plastycznym i kiermaszach plenerowych.

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska