23Maj/19

Nowe projekty na terenie Powiatu inowrocławskiego i żnińskiego

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku realizować będziemy na terenie powiatu inowrocławskiego i żnińskiego 4 projekty: „Senior – doświadczony i aktywny”, „Żyjemy z pasją – świadomie”, „Ognisko Nadziei – drogą ku pełnej aktywności” oraz „Aktywna młodzież – poszukiwanie własnej drogi”.

22Maj/19

Konferencja w Inowrocławiu ze środków Caritas Polska

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska na terenie Inowrocławia zorganizowano i przeprowadzono Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pn. „Wolontariat wobec wyzwań starości”.