Nazwa Projektu: “Niepełnosprawni samodzielnie, ale nie sami – przez życie”.

Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa: 89 osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie w ramach projektu:

Czas trwania projektu: od kwietnia 2018 roku do marca 2019

Miejsce realizacji: Ośrodek Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie i Integracyjne Centrum Aktywności w Inowrocławiu.

Realizacja projektu:
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– w Gnieźnie: poniedziałki/czwartki – 08.00-18.00; wtorki/środy/piątki – 08.00-15.35,
– w Inowrocławiu – 7.30-15.30.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
– zgłoszenie się do placówki Caritas AG, przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie,
– przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem danego uczestnika oraz badania wstępnego (spisanie danych, pobranie dokumentu poświadczającego orzeczenie o niepełnosprawności, diagnoza, itp.),
– określenie kompetencji i umiejętności, które terapeuci w trakcie terapii starają się rozwijać,
– podpisanie oświadczenia/deklaracji współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Formy wsparcia świadczone w ramach projektu to:
1 Rehabilitacja indywidualna na sali rehabilitacyjnej – 3 960 godzin:
– Rehabilitacja indywidualna z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych
– Integracja Sensoryczna indywidualna
– Indywidualny instruktaż
2 Rehabilitacja grupowa na sali rehabilitacyjnej – 198 godzin:
– Zajęcia grupowe muzyczno-ruchowe z elementami Weroniki Sherborne
– Zajęcia grupowe z elementami Integracji Sensorycznej
– Zajęcia grupowe plastyczne z terapią ręki
3 Rehabilitacja indywidualna na świetlicy – 1 620 godzin:
– Ćwiczenia psychomotoryczne
– Ćwiczenia edukacyjne
– Rehabilitacja
– Arteterapia
4. Rehabilitacja grupowa na świetlicy – 1 000 godzin:
– Ergoterapia
– Socjoterapia
– Arteterapia
– Zajęcia komputerowe
– Ćwiczenia edukacyjne
– Rehabilitacja