Od 25 lat w pierwszą niedzielę Adwentu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczyna akcję charytatywną „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.
   Każda świeca zapalona na wigilijnym stole to szansa na lepszą przyszłość dla dzieci, którymi opiekuje się nasza Caritas. Środki finansowe zebrane podczas akcji przeznaczane są na dożywianie, wypoczynek oraz wsparcie edukacyjne dzieci z rodzin ubogich. Dochód ze sprzedaży świec to także wsparcie dla placówek Caritas niosących na co dzień pomoc dzieciom – domów samotnej matki, ośrodków rehabilitacyjnych i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
  Akcję można wesprzeć nabywając wigilijną świecę w parafii oraz placówkach i biurze Caritas AG.