Co roku wspólnie z siostrami ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 24 grudnia organizuje wigilię dla osób ubogich i bezdomnych.