Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powstanie w Powidzu centrum edukacyjno-rehabilitacyjne. W projekt wpisuje się także rewitalizacja powidzkiego rynku.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyło się dziś (23.04.2019) uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu” pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Markiem Woźniakiem, a Dyrektorem Caritas AG ks. Krzysztofem Stawskim.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu nasza Caritas dokona przebudowy budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich, w którym powstanie centrum edukacyjno- rehabilitacyjne. „Sam projekt centrum edukacyjno-formacyjnego pozwoli na zmotywowanie mieszkańców Powidza i osób niekiedy marginalizowanych, a więc seniorów czy osób z niepełnosprawnościami, które będą mogły tu znajdować czas i zajęcie, ale też będzie to taka baza dla osób, które będą chciały się szkolić. Ponadto będzie tu możliwa rehabilitacja, nie tylko ta medyczna, ale też społeczna” – mówił ks. Krzysztof Stawski.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Powidz, która podejmie się rewitalizacji powidzkiego rynku, by stał się on bardziej przyjazny pieszym i osobom niepełnosprawnym.
Całkowita wartość projektu wynosi 7 mln 350 tys. złotych.