Uprzejmie informujemy, że w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r. realizować będziemy projekt pn. „Nie jestem sam” w ramach Programu Senior Caritas.

Celem projektu jest poprawa jakości życia 40 seniorów z terenu powiatu gnieźnieńskiego. W ramach programu przewidziane są:
– działania związane z organizacją wypoczynku i aktywności fizycznej (piknik, gimnastyka)
– działania z wiązane z minimalizacją wykluczenia i izolacji seniorów ( zajęcia komputerowe i internetowe, rozwój umiejętności korzystania z własnego telefonu),
– spotkania senioralne (warsztaty florystyczne, spotkanie poświęcone wspomnieniom wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie, spacer wokół Jeziora Jelonek, zajęcia manualne).
Miejscem realizacji programu jest Dom Matki i Dziecka, a warunkiem uczestnictwa – podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na udostępnianie wizerunku.

Program realizowany jest dzięki współpracy z Caritas Polska i Fundacją Biedronki.