W roku szkolnym 2020/2021 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ponownie realizuje inwestycję społeczną mającą na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci pn. „Żółty talerz”.

Jest to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z czterema polskimi organizacjami pomocowymi: Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.
Realizacja programu przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej polega na zwiększeniu liczby dożywianych dzieci oraz poprawie jakości i intensywności dożywiania w placówkach Caritas. Programem objęto następujące placówki z terenu naszej archidiecezji:

– Niepubliczne Przedszkole „Orzełki” w Gnieźnie
– Świetlicę Środowiskową „Promyk Dobra” w Chodzieży,
– placówkę opiekuńczo-wychowawczą – Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy,
– Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu,
– Świetlicę Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie.

Dzięki realizacji programu „Żółty talerz” każdego dnia dzieci uczęszczające na zajęcia otrzymają pełnowartościowy posiłek.
Podstawowym celem programu jest dofinansowanie dożywiania dzieci przez zapewnienie zdrowego posiłku dla 147 naszych podopiecznych. Ponadto w ramach realizacji zadania przewidziano przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat zdrowego odżywiania dla rodziców i dzieci, które poprowadzą doświadczeni dietetycy, wychowawcy.

„Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Program realizowany jest przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych:

– Caritas diecezjalnymi,
– Polskim Czerwonym Krzyżem,
– SOS Wioskami Dziecięcymi,
– Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.

W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli środki finansowe na realizację czterech strategicznych celów:

Więcej dzieci jedzących w stołówce
Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie
Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci
Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu

Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania:

– Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”.
– Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało.
– Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Żółty Talerz to w założeniu nowy standard zmiany społecznej, który powstaje także z myślą późniejszego wykorzystania go w działaniach systemowych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje centralne lub lokalne, czy zorganizowane grupy obywateli.

Żółty Talerz to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie, w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko niedożywienia, ale głodu.”

(źródło: zoltytalerz.pl)

Program jest finansowany ze środków otrzymanych od Kulczyk Foundation.