W związku z realizację Projektu “Razem możemy więcej – Spiżarnia Caritas” zapraszamy chętne osoby do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu żywienia i domowej ekonomii.

Projekt „Razem możemy więcej – Spiżarnia Caritas” realizowany jest w województwie wielkopolskim, na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wągrowieckiego.
Celem tego działania jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej, warsztatów z zakresu żywienia i ekonomii oraz dystrybucję artykułów spożywczych.
Skierowany jest do osób starszych/ubogich, osób z niepełnosprawnością, wolontariuszy – ok. 600 osób. Pośrednimi odbiorcami jest społeczność w/w powiatów – osoby dorosłe, dzieci i młodzież przedszkolno-szkolna oraz sektor prywatny – sklepy wielkopowierzchniowe.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości dwoistości problemu, jakim jest marnowanie żywności i jednocześnie panujące ubóstwo oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.
W związku z realizację tego projektu zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu:
– żywienia prowadzone przez specjalistę ds. żywienia – wiedza na temat żywności, możliwości jej przetwarzania, przygotowania konkretnych potraw,
– finansów, treningu ekonomicznego, racjonalnego kupowania żywności i korzyści płynących z planowania finansowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą mailową: programy@caritas.gniezno.pl.

Projekt „Razem możemy więcej – Spiżarnia Caritas” współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.