18Lis/20

„Świetlica Środowiskowa w Chodzieży – drogą ku pełnej aktywności”

Otaczanie dzieci i młodzieży opieką, tworzenie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień czy wyrównywanie braków wychowawczych rodziny to główne zadania jakie stoją przed Świetlicą Socjoterapeutyczną “Promyk Dobra” w Chodzieży. Funkcjonowanie placówki nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie otrzymane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.