„Koperta życia Caritas” to karta, na której zapisane są podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika seniora: imię i nazwisko, PESEL, podstawowe informacje o chorobach oraz o przyjmowanych lekach – tłumaczy Ks. Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Ważne jest także, aby wpisać tam kontakt do osoby, którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach. – Taką kopertę należy umieścić w lodówce, czyli w miejscu łatwo dostępnym dla ratowników medycznych. Pozwoli to na dostarczenie podstawowych informacji ratownikom medycznym podczas udzielania pomocy seniorom w domu. W pakiecie jest również naklejka na lodówkę informująca, że taka koperta tam się znajduje.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przygotowała wstępnie, na początek 500 kopert dla seniorów korzystających z różnych programów pomocowych, jeśli jednak będzie większe zainteresowanie, tych kopert zostanie dostarczonych więcej- zapewnia ks. Stawski.