Otaczanie dzieci i młodzieży opieką, tworzenie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień czy wyrównywanie braków wychowawczych rodziny to główne zadania, jakie stoją przed Świetlicą Socjoterapeutyczną “Promyk Dobra” w Chodzieży. Funkcjonowanie placówki nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie otrzymane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.