Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy zakończył realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Młodzież odpowiedzialna i pełna pomysłów”. Uczestnikom zadania zaproponowano szeroką ofertę programową, wśród której były m.in. zajęcia kulinarne, muzyczno-taneczne oraz warsztaty dziennikarskie i plastyczne. Prowadzili je wybitni specjaliści w tych dziedzinach: Danuta Kubiak, Łukasz Sochowski, Przemysław Bohonos i Anna Bryll.

Zajęcia kulinarne skupiały się na propagowaniu zdrowego żywienia i szerzej dbałości o zdrowie. Młodzież mogła nauczyć się praktycznej umiejętności przyrządzania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem surówek, sałatek, deserów i potraw regionalnych. Zwracano też uwagę na higienę i sposób podawania potraw.  
Zajęcia muzyczno-taneczne były okazją do wyrobienia „gustu muzycznego”, uwrażliwiania na muzykę. Młodzież przygotowywana była do występów wokalnych – uczyła się operowania głosem, technik śpiewu, zachowania w czasie występu. Wykonywała znane i lubiane utwory i  uczyła się podstaw tańca.    
Zajęcia plastyczne uczyły posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i materiałami, przygotowywały do udziału w Konkursie Plastycznym „Pod skrzydłami Anioła…”, były inspiracją do tworzenia prac o tematyce patriotycznej (np. z okazji Święta Niepodległości) i ekologicznej.
Warsztaty dziennikarskie umożliwiły zaprezentowanie warsztatu pracy dziennikarza- np. sposobu zdobywania i redagowania materiału, uczyły technik fotografowania i filmowania dla potrzeb prasowych, tworzenia recenzji filmowych (po obejrzeniu filmów w kinie). Uczestnicy zajęć uczyli się pisania krótkich artykułów i sposobów wyrażania swych opinii.
W ramach projektu powstał Klub Młodego Ekologa. Młodzież mogła uczestniczyć w prelekcjach związanych z ochroną przyrody, dbałością o klimat a także  zapoznać się z fachową literaturą dotyczącą tego tematu. Cennym uzupełnieniem zajęć było wykonywanie plakatów o tematyce ekologicznej, strojów z materiałów ekologicznych  i Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Uczestnicy zajęć brali udział w akcji Sprzątanie Świata (sprzątano tereny przylegające do Domu Aniołów Stróżów i położone na jeziorem Gopło).
Ważną częścią realizacji projektu były zajęcia sportowe i turystyczne. Odbyła się wycieczka do Grudziądza i Świecia, co było kontynuacją realizowanego przez Dom Aniołów Stróżów programu odwiedzania pięknych, nadwiślańskich miast znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach zajęć sportowych młodzież mogła korzystać z basenu, kręgielni, siłowni, grać w gry świetlicowe. Dużym wydarzeniem był też udział reprezentacji DAS w Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy. Realizacja programu zajęć sprawiła jego uczestnikom ogromną satysfakcję i pozwoliła na minimalizację trudności związanych z walką z epidemią COVID-19.  

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia : Hanna Olubińska