Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy zakończył realizację projektu „Moje aktywne życie bez nałogu”. Projekt był finansowany ze środków otrzymanych od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakładał on realizację zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień wraz z zajęciami kulturalnymi i sportowymi dla młodzieży z problemem uzależnień w rodzinie.

Zajęcia profilaktyczne (prowadzone przez Łukasza Sochowskiego), obejmowały m.in. zagadnienia związane ze szkodliwością stosowania używek (takich jak: alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze itp.), zasadami przestrzegania zdrowego trybu życia, walki ze stresem (tak ważnego w okresie trwania pandemii COVID-19), panowania nad emocjami i wdrażania indywidualnego planu na życie.
Zadbano też o ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego. W ofercie kulturalnej znalazły się wizyty w kinie, teatrze oraz zajęcia plastyczne,  a w sportowej – basen, kręgle, siłownia, tenis stołowy i gry świetlicowe.
Zajęcia pozwoliły na wyrobienie wśród młodzieży umiejętności przeciwstawiania się negatywnym wpływom otoczenia, obniżenia poziomu stresu oraz wpłynęły na wyrobienie pozytywnych relacji interpersonalnych.   

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska