Tytuł projektu: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
Beneficjent: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Cele projektu: Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.
Miejsce realizacji:
– Warsztat Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” Caritas AG w Bielicach
– Warsztat Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej Caritas AG w Kłecku
– Ośrodek Miłosiernego Samarytanina Caritas AG w Gnieźnie
– Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” Caritas AG w Inowrocławiu
Dofinansowanie projektu z UE: 18 900,00 zł