Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w minionym 2020 roku realizowała projekt, którego celem było zminimalizowanie skutków zjawiska bezdomności, ubóstwa poprzez zapewnienie ciepłego posiłku dla osób bezdomnych, ubogich z terenu miasta Gniezna.

Obiady wydawane były codziennie (nawet w święta) w jadłodajni przy ul. Lecha 11  (teren Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo) od godziny ok. 11.30 do ok. 12.15.
W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19 – wszelkie zaplanowane działania odbyły się przy zachowaniu wszystkich możliwych środków ostrożności (tych wynikających z wytycznych określonych przez państwo).
Średnio dziennie z tej formy pomocy korzystało 60 osób – osoby bezdomne, ubogie z terenu Miasta Gniezna.
W tym czasie wydaliśmy ok. 21 960 ciepłych posiłków.

Zadanie „Przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich” finansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Gniezno.