Miło nam Państwa poinformować, iż w tym roku w ramach: „X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022”, na terenie województwa wielkopolskiego kontynuujemy realizację projekt: „Aktywny i społeczny powrót”.

Celem tego projektu jest umożliwienie powrotu do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Niniejszy cel realizować będziemy poprzez:
– aktywizację społeczną,
– aktywizację zawodową.
Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Gnieźnie i biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-15.00:
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
62-200 Gniezno
Os. Orła Białego 20
www.caritas.gniezno.pl
Koordynator – Wojciech Tomaszewski – tel: (0-61) 425-58-06, programy@caritas.gniezno.pl