Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na leczenie pana Leszka Urbańskiego, który zmaga się z wieloma przewlekłymi chorobami.

Życie Pana Leszka to codzienny ból, częste pobyty w szpitalach i wizyty lekarskie. Główną dolegliwością, na którą cierpi pan Leszek jest obustronna przetoka kręgosłupa z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych, która wymaga regularnej i kosztownej rehabilitacji. Choroba znacznie utrudnia mu chodzenie, obecnie porusza się o kulach. Niestety to nie jedyny problem zdrowotny z jakim zmaga się codziennie pan Leszek. Jakoś jego życia znacząco obniża ogromna ilość chorób współtowarzyszących, w tym m.in. problemy kardiologiczne (dławica piersiowa, nadciśnienie tętnicze i migotanie przedsionków), z powodu których pan Leszek był wielokrotnie hospitalizowany. Codzienne funkcjonowanie utrudniają też napady padaczkowe oraz cukrzyca. W zeszłym roku pan Leszek operowany był z powodu zaćmy obu oczu. Codzienne życie z bólem, wielokrotne pobyty w szpitalu i brak samodzielności przyczyniło się do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego (zdiagnozowana depresja).

Pan Leszek ma orzeczoną niepełnosprawność znaczną i wymaga stałej opieki drugiej osoby. Opiekuje się nim żona, z którą wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe. Domowy budżet Państwa Urbańskich poza stałymi opłatami związanymi z utrzymaniem domu obciążony jest znacznie przez koszty leczenia pana Leszka. Na ich wysokość składa się nie tylko zakup ogromnej ilości przyjmowanych na stałe leków, ale też częste wizyty u lekarzy specjalistów, dojazdy do szpitali czy ośrodków zdrowia.

Pan Leszek bardzo liczy na Państwa wsparcie finansowe, które pomoże mu w walce z tak ogromną ilością chorób, z którymi każdego dnia musi się zmagać. Zebrane dzięki Państwa ofiarności środki pozwolą na finansowanie leczenia oraz niezbędnej rehabilitacji, która poprawi jego komfort życia.

Wpłaty prosimy kierować na konto Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej: PKO Bank Polski 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272 z dopiskiem: „DLA LESZKA URBAŃSKIEGO”

Pomóżmy panu Leszkowi walczyć o zdrowie i godne życie!