1 września rozpoczął się kolejny rok terapeutyczny 2021/2022 na Warsztatach Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach.

Tak jak do tej pory celem działania warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do optymalnego przygotowania do samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić rolę zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia. Swoją terapię będzie kontynuować              30 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną mając do wyboru 6 pracowni: plastyczną, krawiecką, ogrodniczą, stolarską, gospodarstwa domowego, ceramiki i rzeźby a także pracę z fizjoterapeutą (grupową i indywidualną), psychologiem i logopedą.

Po miesięcznej przerwie wracamy do pracy naładowani pozytywną energią z nowymi pomysłami i wyzwaniami. Wszystkich naszych podopiecznych ugościliśmy w pierwszym dniu słodkim poczęstunkiem.

Zebranych powitała kierownik pani Lucyna Lepczyńska. Tego dnia odwiedził nas dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ksiądz Krzysztof Stawski, życząc uczestnikom i pracownikom owocnej pracy w nadchodzącym roku terapeutycznym.