Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zatrudni wychowawcę w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Kołdrąbiu.

Rodzaj pracy:
Pełny etat, stała.
Zakres obowiązków:
Sprawowanie opieki i wychowania w grupie wychowanków oraz indywidualna praca z wychowankami umieszczonymi w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Wymagania:
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
Oferujemy:
Zatrudnienie na umowę o pracę w systemie zmianowym, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, pracę w doświadczonym zespole pedagogów i innych specjalistów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: dd.koldrab@caritas.gniezno.pl lub na adres: Domy Dziecka “Słoneczna Przystań” CAG, Kołdrąb 8, 88 – 430 Janowiec Wlkp. do 22.11.2021 r. W temacie wiadomości proszę wpisać “Wychowawca”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zobowiązany jest przetwarzać je zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony Pani/Pana danych osobowych można zapoznać się klikając poniższy link: https://caritas.gniezno.pl/index.php/rodo/