„Ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami” – napisał papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Ubogich, który obchodzić będziemy w najbliższą niedzielę 14 listopada.

Dzień ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 roku w liście apostolskim wydanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Jak przypomina ks. prał. Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, wybrana na jego obchody 23. niedziela zwykła nie jest przypadkowa. Dzień ten – zgodnie z wolą Ojca Świętego – ma być godnym przygotowaniem do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, który utożsamiał się z ubogimi, i który osądzi nas z naszych uczynków miłosierdzia.

„Dzień ten przypomina i uświadamia nam po raz kolejny, że ubóstwo znajduje się w samym centrum Ewangelii, i że nie może być sprawiedliwości i pokoju społecznego dopóki Łazarz leży u drzwi naszego domu” – podkreśla ks. Stawski zachęcając do uważnego wczytania się w orędzie papieża Franciszka, który tłumacząc motto tegorocznego dnia – słowa Jezusa „Ubogich zawsze macie u siebie” – wskazuje, że ciągła obecność ubogich wśród nas nie może doprowadzić do przyzwyczajenia, które staje się obojętnością, lecz powinna zaangażować nas do bezwarunkowego dzielenia się życiem. „Biedni – pisze papież – nie są osobami «zewnętrznymi» dla wspólnoty, ale są braćmi i siostrami, z którymi dzieli się cierpienie po to, by przynieść ulgę w ich ciężkiej sytuacji oraz ich marginalizacji, ażeby została im przywrócona utracona godność, a także po to, by zabezpieczyć im konieczne włączenie społeczne. To dzielenie się życiem rodzi braterstwo – stwierdza papież podkreślając potrzebę nie tyle jednorazowych akcji, co zwyczajnego, codziennego bycia z ubogimi. „Jałmużna jest okazjonalna, natomiast współudział jest czymś trwałym. Jałmużna niesie ze sobą ryzyko gratyfikacji dla tego, kto jej udziela; współudział natomiast wzmacnia solidarność oraz daje podstawy konieczne do osiągnięcia sprawiedliwości. Wierzący zatem, kiedy chcą zobaczyć osobę Jezusa i dotknąć Go swoją ręką, wiedzą gdzie się zwrócić: ubodzy są sakramentem Chrystusa, reprezentują Jego osobę oraz odsyłają do Niego” – pisze w orędziu papież Franciszek.

W Gnieźnie, podobnie jak w latach ubiegłych, w Światowy Dzień Ubogich sprawowana będzie Msza św. u sióstr szarytek, które przy ul. Lecha prowadzą stołówkę dla osób bezdomnych. Eucharystii, która rozpocznie się o 9.00 przewodniczyć będzie ks. Krzysztof Stawski. Po modlitwie zaplanowano wspólny posiłek. Stołówkę prowadzą wspólnie siostry i Caritas przy wsparciu darczyńców i ludzi dobrej woli m.in. gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia. Każdego dnia ciepły posiłek otrzymuje tam blisko sto osób. W tym roku organizacji udało się pozyskać blisko 100 ton żywności, z której przygotowywane są nie tylko obiady, ale i paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. „W codziennym biegu, pośród licznych obowiązków i zajęć czasami możemy stracić wrażliwość na drugiego człowieka, zobojętnieć. Dlatego dobrze, że jest ten dzień, bo on stopuje nas w tym biegu i przypomina, byśmy nigdy nie tracili z oczu darowanej nam okazji do czynienia dobra. Jak pisze papież, nie możemy czekać, aż ubodzy zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć, byśmy nie uspokajali naszego sumienia pośpiesznie podanym banknotem czy kanapką, ale starali się naprawdę zrozumieć co czują, czego doświadczają” – podkreśla ks. Stawski.

Orędzie papieża Franciszka