15 listopada, w kruszwickiej placówce Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, odbyła się Impreza Końcowa 2021. Imprezę obserwowali uczestnicy zajęć i zaproszeni goście, wśród których byli kruszwiccy radni (Ilona Dybicz, Teresa Tenerowicz, Maciej Szporolowski) i prowadzący zajęcia specjaliści.

Sprawozdanie z realizacji dotacji przedstawił kierownik placówki, Piotr Olubiński. Zrealizowano w sumie 5 dotacji. Po jednej z Gminy Kruszwica, Kulczyk Foudation i trzy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwoliły one prowadzić różnorodne zajęcia, szczególnie związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, szeroko rozumianą ochroną zdrowia i integracją międzypokoleniową młodzieży i seniorów. Młodzież mogła korzystać także z obiektów sportowych (basen, kręgielnia, siłownia) i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych (kino, teatr, wycieczki).

Impreza miała charakter Koncertu, w którym brali udział uczestnicy wszystkich zajęć. Oprawę muzyczną Koncertu opracował Łukasz Sochowski, a prowadziła go Hanna Olubińska. Wystąpili m.in. Krzysztof Kupidura, Jesica Konewka oraz chór uczestniczek zajęć muzycznych. Nagrodzono zwycięzców konkursów: fotograficznego, plastycznego i kulinarnego. Specjalne podziękowania otrzymali specjaliści prowadzący zajęcia: muzyczne (Łukasz Sochowski), fotograficzne (Mirosław Służałek), plastyczne (Anna Bryll), fizjoterapię (Magdalena Trzebuchowska), Warsztaty Psychologiczne (Gabor Szporolowski) i promujący zdrowe żywienie (Danuta Kubiak). Uczestnicy Koncertu mogli zobaczyć wystawy związane z konkursami:  plastycznym „Pod skrzydłami Anioła…”, fotograficznym „Nadgoplańskie pejzaże” i kulinarnym „Zdrowie na talerzu”. Nie obyło się bez poczęstunku i wymiany poglądów na temat zajęć które odbywały się w 2021 r. w Domu Aniołów Stróżów.

Tekst : Piotr Olubiński
Zdjęcia: Andrzej Gralak, Przemysław Bohonos