W Domu Aniołów Stróżów w Kruszwicy zakończono realizację dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Zdrowe ciało – pogodne życie”. Dotacja pozwoliła na propagowanie zdrowego stylu życia wśród kruszwickiej młodzieży.

Warsztaty Kulinarne umożliwiły uczestnikom zajęć zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania i  przygotowania posiłków realizujących nabytą wiedzę. Zajęcia były okazją do brania udziału w konkursach: wiedzy na temat zdrowego żywienia, przygotowania posiłków według własnego pomysłu (na Imprezę Końcową) i prezentacji plakatów prezentujących zdrowy tryb życia. 
Zajęcia z psychologiem odbywały się w formie konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych. Koncentrowały się one na zagadnieniach związanych z walką ze stresem i depresją, uczyły pozytywnego myślenia i harmonijnej współpracy z rówieśnikami, kontrolowania emocji i radzenia sobie z problemami.     
Zajęcia z Fizjoterapii obejmowały prowadzenie zajęć ruchowych, poprawiających ogólną sprawność motoryczną uczestników, przywracającą właściwe działanie mięśni i stawów oraz różnych form masażu (kręgosłup, nogi, stopy). 
Klub Zdrowia prowadził różnorodne zajęcia. Dotyczyły one w szczególności walki z pandemią COVID-19, umożliwiał młodzieży branie udziału w akcjach proekologicznych (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi), organizował konkursy (na najlepszy plakat proekologiczny, Konkurs Ekologiczny), dzięki współpracy z WOPR możliwy był także pokaz udzielania pierwszej  pomocy i kontynuowanie tych zajęć w placówce.
Wychowankowie biorący udział w projekcie, brali też udział w zajęciach sportowych (basen, kręgle, siłownia, siatkówka, gry świetlicowe). Najbardziej aktywni uczestnicy projektu  i prowadzący zajęcia specjaliści (Danuta Kubiak, Magdalena Trzebuchowska, Gabor Szporolowski, Hanna Olubińska) otrzymali z rąk kierownika placówki, Piotr Olubińskiego  dyplomy i podziękowania w czasie kończącej zajęcia Imprezy Końcowej.

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska