Dom Aniołów Stróżów zakończył, realizowaną od wiosny 2021 r., dotację „Senior- aktywny i twórczy”.

Program był prowadzony dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakładał on propagowanie aktywnego i zdrowego życia seniorów oraz wdrażanie integracji międzypokoleniowej z grupą kruszwickiej młodzieży. Proponowane zajęcia oraz systematyczna pomoc miały ogromne znaczenie dla poprawy położenia seniorów, zwłaszcza w tak trudnym okresie walki z pandemią COVID-19. Zajęcia warsztatowe prowadzili specjaliści a aktywizacją kulturalną, sportową i zagadnieniami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy zajęli się wolontariusze.

Warsztaty Plastyczne (prowadzone przez Annę Bryll) uczyły różnych technik plastycznych. Dużą rolę przywiązywano do haftu i wyszywania ale prowadząca stosowała też collage, masę solną, malarstwo (farby plakatowe i olejne). Dzięki tym zajęciom powstały plakaty o tematyce ekologicznej, wyszywane obrazy, anioły na konkurs „Pod skrzydłami Anioła…”, itp.

Zajęcia fizjoterapeutyczne (prowadziła Magdalena Trzebuchowska) koncentrowały się głównie na wykonywaniu masażu (kręgosłup, stopy, kark), ćwiczeniach ruchowych usprawniających pracę mięsni i stawów, terapii relaksacyjnej i spacerów (nordic walking).

Ciekawą formą zajęć były też Warsztaty Kulinarne (prowadząca – Danuta Kubiak), pozwalające ich uczestnikom na wykonywanie potraw, zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i opracowywania diet dla siebie. Zorganizowano także konkurs na najładniejszą dekorację potraw.

Warsztaty Muzyczno-Taneczne (prowadzone przez Łukasza Sochowskiego) miały na celu naukę śpiewu zespołowego (m.in. chóralnego) w połączeniu z występami solowymi. Były one także okazją do ćwiczeń rytmizujących i nauki tańca. 

Prowadzący zajęcia dużą rolę przywiązywali do ochrony zdrowia. Stąd utworzenie Grup Wzajemnej Pomocy, pozwalających na właściwą opiekę (szczególnie samotnych seniorów), wyczulenie na problematykę związaną z ochroną przed COVID-19, zorganizowanie pokazów udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy zajęć chętnie brali udział w zajęciach kulturalnych i sportowych. Odbywały się turnieje gier świetlicowych (szachy, warcaby, bingo), wyjazdy do kina, na występ operetkowy (Inowrocław), wyjścia do nowo otwartej siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, udział w Festynie z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Podsumowaniem zajęć był występ seniorów i młodzieży w Imprezie Końcowej 2021 r. Realizacja projektu pozwoliła lepiej zrozumieć potrzeby seniorów i młodzieży i harmonijnie ze sobą współpracować.

Tekst: Piotr Olubiński ; Zdjęcia : Hanna Olubińska