Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, młodzież uczęszczająca do kruszwickiej placówki Caritas brała udział w programie „Młodzież-w drodze ku lepszej przyszłości ”.

Celem programu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie możliwości właściwego rozwoju. Cel ten był realizowany dzięki udostępnieniu młodzieży bogatej oferty programowej. Składały się na nią zajęcia: kulinarne, muzyczno-taneczne, fotograficzno-filmowe, plastyczne, sportowo-turystyczne oraz propagujące ochronę zdrowia. Uczestnicy zajęć prezentowali owoce swojej pracy w czasie listopadowej Imprezy Końcowej. Odebrali tam też nagrody za udział w konkursach.
Na zajęciach kulinarnych młodzież uczyła się samodzielnego przygotowywania zdrowych i smacznych potraw, dbania o ich właściwe podanie, czystość i właściwy strój w kuchni. Sporządzano m.in. surówki, sałatki, koktajle, desery nie brakowało też przepisów regionalnych. Zorganizowano też Konkurs Kulinarny, nagradzając najlepiej przyrządzone i ozdobione potrawy.  
Zajęcia muzyczno-taneczne koncentrowały się na nauce śpiewu i przygotowaniach do publicznego występu. Były one okazją do rozmowy o „gustach muzycznych” i wyrobienia w uczestnikach właściwego „smaku muzycznego”. Młodzież chętnie brała też udział w rytmice, nauce tańca nowoczesnego,  uczyła się też śpiewu zespołowego i wokalnego towarzyszenia artyście solowemu.        
Zajęcia fotograficzno-filmowe miały charakter warsztatów. Odbywały się one w budynku Domu Aniołów Stróżów, w plenerze i studiu fotograficznym. Młodzież zapoznała się z technikami fotografowania i filmowania, wykonywała zdjęcia plenerowe (biorące później w konkursie „Nadgoplańskie Pejzaże”), uczyła się wykonywanie zdjęć portretowych.
Zajęcia plastyczne – skupiły się na nauce wykorzystania różnych materiałów (np. filcu, tektury, odzieży, tasiemki, papieru, wełny, masy solnej, farb, klejów  itp.)  do wykonywania prac plastycznych: obrazów, plakatów, płaskorzeźb itp. Zwieńczeniem tych zajęć był udział jego uczestników w XV Konkursie Plastycznym – „Pod skrzydłami Anioła…”. Najlepsze prace zostały wystawione i nagrodzone w czasie Imprezy Końcowej.
Propagowaniem ochrony zdrowia zajmował się specjalnie do tego powołany Klub Młodego Medyka. Młodzież uczyła się zasad udziela pierwszej pomocy, ochrony przed zagrożeniami (szczególnie koronowirusem), brała też udział w Konkursie Wiedzy Medycznej. Uczestnicy zajęć chętnie korzystali także z zajęć sportowych (basen, kręgle, siłownia, warcaby, tenis stołowy, szachy, gry świetlicowe) i wyjazdów do kina. 
Realizując plan odwiedzania najważniejszych miast położonych w naszym województwie młodzież miała tym razem możliwość zwiedzenia Tucholi i Nakła nad Notecią. Zwiedzono miejscowe muzea, była też okazja do odbycia spacerów po mieście i dokonania zakupów.  

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska