W okresie od czerwca do listopada 2021 roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na terenie województwa wielkopolskiego realizowała projekt pn.: „Razem możemy więcej – Spiżarnia Caritas”.

Poprzez zorganizowane w ramach projektu następujące działania:
– opracowanie/druk/kolportaż ulotek w liczbie 500 szt.,
– dystrybucję żywności – odebrano i przekazano ok. 40 200 kg (śr. 6 700 kg na m-c) artykułów spożywczych,
przyczyniliśmy się do osiągnięcia założonego celu, jakim było przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu świadomości dwoistości problemu, jakim wciąż jest marnowanie żywności i jednocześnie panujące ubóstwo.
Kampania informacyjna – dystrybucja ulotek była istotnym elementem zmiany świadomościowej nas wszystkich odnośnie problemów takich, jak:
– marnowania żywności – 9 mln ton żywności trafia rocznie w naszym kraju na śmietnik,
– głodu, marginalizacji, ubóstwa – w Polsce według najnowszych danych GUS aż 2 mln osób żyje w skrajnej biedzie,
– ekonomicznych strat, które są konsekwencją wyrzucania jedzenia,
– zanieczyszczenia środowiska, które cierpi zarówno z powodu nadprodukcji, jak i marnotrawstwa produktów.
Przy realizacji projektu współpracowaliśmy, min. z 11 sklepami wielkopowierzchniowymi: Biedronka, Carrefour, Euro-cash, Aldi) oraz innymi placówkami/instytucjami: placówkami: Centrum Pomocy Bliźniemu Caritas AG w Gnieźnie, Dom Samotnej Matki Caritas AG w Gnieźnie, Ośrodek Miłosiernego Samarytanina Caritas AG w Gnieźnie, Świetlica dla dzieci i młodzieży przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie, Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Leonarda w Słupcy, Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu, Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra” Caritas AG w
Chodzieży, parafie.

Zgodnie z założeniem po zakończeniu działań projektowych w listopadzie kontynuowaliśmy zarówno działania informacyjne, jak i dystrybucję żywności.

Wszelkie zaplanowane działania odbyły się przy zachowaniu wszystkich możliwych środków ostrożności – uwzględniliśmy wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, innych właściwych służb i organów. Przekazaliśmy uczestnikom informację dotyczącą obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. Ponadto w trakcie realizacji projektu zapewniliśmy właściwe środki ochrony indywidualnej (zakupiliśmy w ramach dotacji – rękawice ochronne, płyny do dezynfekcji/antybakteryjne, ręczniki jednorazowe, itp.) uczestnikom oraz pracownikom realizującym zadanie wraz z instrukcją prawidłowego ich stosowania.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

ULOTKA INFORMACYJNA