Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje w okresie od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w placówkach Caritas AG w Ośrodku Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie i Integracyjnym Centrum Aktywności w Inowrocławiu.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– w Gnieźnie: 08.00-15.35,
– w Inowrocławiu – 7.00-15.00.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
– zgłoszenie się do placówki Caritas AG, przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie,
– przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem danego uczestnika oraz badania wstępnego (spisanie danych, pobranie dokumentu poświadczającego orzeczenie o niepełnosprawności, diagnoza, itp.),
– określenie kompetencji i umiejętności, które terapeuci w trakcie terapii starają się rozwijać,
– podpisanie oświadczenia RODO/deklaracji współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).