11lut/22

XXX Światowy Dzień Chorego

Dziś, 11 lutego obchodzimy XXX Światowy Dzień Chorego pod hasłem „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36). Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią”.