Dziś, 11 lutego obchodzimy XXX Światowy Dzień Chorego pod hasłem „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36). Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią”.

Chorzy są wśród nas, w naszych rodzinach, placówkach medycznych i opiekuńczych, ale też na ulicach oczekujący naszej pomocy. W tym dniu nasza Caritas w sposób szczególny otacza życzliwością i modlitwą wszystkich chorych, a także osoby będące przy cierpiących.

Na każdy Dzień Chorego Ojciec Święty kieruje orędzie. Poniżej publikujemy jego treść do pobrania:

Orędzie Ojca Świętego na XXX Światowy Dzień Chorego