Pan Kazimierz od wielu lat choruje na nowotwór.  Ogromny ból, który towarzyszy mu w dzień i w nocy nie pozwala ani na chwilę zapomnieć o chorobie.

Po raz pierwszy chorobę nowotworową zdiagnozowano u pana Kazimierza w 2004 roku. Od tego czasu przeszedł kilka operacji i cyklów chemioterapii. Rak podleczony w jednym narządzie, odnawia się w innym. Mężczyzna boryka się na co dzień nie tylko z nieustannym bólem, ale ma także problemy z chodzeniem, porusza się o kulach lub na wózku.

Długotrwała choroba przyczyniła się do pogorszenia sytuacji materialno-bytowej. Pan Kazimierz mieszka sam, więc musi samodzielnie pokrywać koszty utrzymania mieszkania.  Niezbędne leki i specjalne preparaty żywieniowe pochłaniają znaczną część emerytury. Gdy priorytetem staje się zakup leków, brakuje pieniędzy na ogrzewanie czy prąd, niewiele zostaje też na jedzenie.

Pan Kazimierz wierzy w dobro i pomocne ludzkie serca. Bardzo liczy na Państwa wsparcie, bez którego samodzielnie nie da rady dalej walczyć z chorobą. Prosimy o wsparcie.

Wpłaty prosimy kierować na konto Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej: PKO Bank Polski 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272 z dopiskiem:  “DLA KAZIMIERZA KOLBUSZ”.