Kruszwicka placówka Caritas zakończyła realizację dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ‘Młodzież – przyszłość Kruszwicy”.

Zajęcia w Domu Aniołów Stróżów miały na celu przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu młodzieży i zapewnić jej możliwość właściwego rozwoju. Program zajęć był zróżnicowany i służył pogłębianiu zainteresowań w połączeniu z aktywnym działaniem. Zajęcia kulinarne (prowadzone przez technologa żywienia Danutę Kubiak) składały się z części teoretycznej i praktycznej. Młodzież mogła zapoznać się z piramidą zdrowego żywienia, poznać wartości kaloryczne produktów, obliczyć optymalną dietę dla siebie. W części warsztatowej przygotowywano potrawy odpowiednie dla zdrowego odżywiania (sałatki, surówki, desery, zmiksowane koktajle owocowe). Zwracano uwagę na właściwą organizację pracy, higienę i sposób podawania potraw. Na zakończenie zajęć odbył się Konkurs Kulinarny.

Zajęcia muzyczne i taneczne służyły głównie wyrobieniu gustu muzycznego jego uczestników. Prowadził je znany muzyk, Łukasz Sochowski. Młodzież przygotowywała się do występów wokalnych (m.in. w czasie Imprezy Końcowej), uczyła się też tańca nowoczesnego.

Zajęcia fotograficzne i filmowe prowadził kruszwicki fotograf – Mirosław Służałek. Uczono technik fotografowania i filmowania, obsługi prasowej imprez, wykonywania zdjęć plenerowych i studyjnych. Po wizytach w kinie dyskutowano na temat obejrzanych filmów, zwracając szczególną uwagę na stosowane techniki operacyjne twórców. Młodzież wykonywała też zdjęcia kruszwickich zabytków i przyrody nadgoplańskiej, które były później prezentowane na specjalnej wystawie poświęconej 600-rocznicy nadania Kruszwicy praw miejskich.

Zajęcia plastyczne prowadziła Anna Bryll. Służyły one nauce technik plastycznych (w tym malarstwa sztalugowego) i posługiwania się różnymi materiałami (drewno, tektura, masa solna, papier, wełna itd.). Młodzież brała udział w Konkursie „Pod skrzydłami Anioła…”, który tym razem poświęcony był tematyce kruszwickich zabytków.

Klub Młodego Historyka koordynował program uczestnictwa młodzieży w obchodach 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy. Zorganizowano wystawy: fotograficzną, plastyczną, Konkurs Wiedzy o Kruszwicy (wygrany przez Krzysztofa Kupidurę). Ponadto uczestnicy zajęć brali udział w uroczystościach zewnętrznych (zwiedzanie okolicznościowej wystawy historycznej w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, udział w prezentacji hejnału miejskiego, udział w uroczystej mszy św. i występach na amfiteatrze).

Zajęcia sportowe obejmowały wyjazdy na basen i kręgle. Na terenie Domu Aniołów Stróżów rozgrywano zawody w tenisa stołowego, warcaby i gry świetlicowe.

Nie brakowało atrakcji, Należały do nich : udział w Festynie Rodzinnym (czerwiec) oraz wycieczka do Szubina i Lubostronia.

Podsumowania dotacji dokonano w czasie Imprezy Końcowej (listopad). Młodzież zaprezentowała zaproszonym gościom swój dorobek: występy wokalne i wystawy prac tworzonych na zajęciach. Wręczono nagrody zwycięzcom konkursów. Impreza zakończyła się wspólną zabawą uczestników dotacji i publiczności.

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska