Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 31 października 2022 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły spożywcze:

groszek z marchewką

szynka drobiową

koncentrat pomidorowy

szynka wieprzową mieloną

powidła śliwkowe

filet z makreli w oleju

makaron jajeczny świderki

cukier biały

mleko UHT

olej rzepakowy

W ramach realizacji Podprogramu 2021:

  • zaangażowanych było 37 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
  • żywność odebrało 10685 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym 236 ton żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 32595 paczek żywnościowych;
  • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 58 warsztatów dla 1545 uczestników/czek.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.