W minionym 2022 roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej realizowała szereg projektów, których celem było udzielenie wsparcia podopiecznym naszej organizacji – osobom z niepełnosprawnością, ubogim, bezdomnym, samotnym matkom, dzieciom i młodzieży, osobom pozbawionym wolności, uchodźcom, itp. Były to osoby zarówno bezpośrednio uczęszczające do naszych placówek, jak również osoby spoza nich.

– „Aktywny i społeczny powrót” – współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
– „Samodzielnie, ale nie sami – przez życie” – współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– „Ognisko Nadziei – Szkoła dla Rodziny” – współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
– „Promocja Powidza oczami osób z niepełnosprawnością” – współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
– „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży przez okres, co najmniej 6 miesięcy” – współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży.
– „Przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich” – finansowane ze środków Miasta Gniezna.
– „Zdrowie – ile cię trzeba cenić … ?” – współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
– „Senior – aktywna i twórcza Kruszwica” – współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
– „Młodzież – przyszłość Kruszwicy” – współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
– „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży” – finansowane ze środków Gminy Kruszwica.
– „Żółty Talerz” – współfinansowane ze środków Kulczyk Foundation.
– „Organizacji kolonii integracyjnych dla dzieci polskich i ukraińskich, pod nazwą Wakacyjna Akcja Caritas” – współfinansowane ze środków Caritas Polska.
– „Pomoc dla Ukrainy” – współfinansowane ze środków Caritas Polska.
– „Wsparcie Caritas w Polsce dla osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie EA18/2022” – współfinansowane ze środków Caritas Internationalis i Caritas Polska.
– „Organizacji spotkania świątecznego dla dzieci ukraińskich i polskich” – współfinansowane ze środków Caritas Polska.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.