Samodzielnie, ale nie sami – przez życie” to projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Informacja o współfinansowaniu:
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Rodzaj dotacji:
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Nazwa zadania:
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
„Samodzielnie, ale nie sami – przez życie”
Wartość dofinansowania: 585 012,00 zł
Całkowita wartość zadania: 660 632,00 zł
Opis zadania:
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 92 osób niepełnosprawnych z województwa
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Realizacja projektu:
– Ośrodek Miłosiernego Samarytanina Caritas AG w Gnieźnie (os. Orła Białego 20) – od poniedziałku do
piątku w godzinach 08.00-15.35
– Integracyjne Centrum Aktywności Caritas AG w Inowrocławiu (ul. ks. B. Gordona 2) – od poniedziałku
do piątku w godzinach 07.00-15.00

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
62-200 Gniezno, Os. Orła Białego 20
www.caritas.gniezno.pl
Koordynator – Wojciech Tomaszewski – tel: (0-61) 425-58-05, programy@caritas.gniezno.pl